kolejnictwo-filatelistyka.eu
Kolejnictwo - filatelistyka
informacje o znaczkach, stemplach, frankaturach mechanicznych, całostkach, widokówkach
i innych walorach pocztowych i niepocztowych zwiazanych z transportem szynowym

Znaczki pocztowe Znaczki personalizowane Spersonalizowane
znaki opłaty pocztowej
Stemple Całostki Karty beznominałowe Inne walory

OKZ PZF „KOLEJNICTWO” im. Ernesta Adama Malinowskiego Archiwum wiadomości Linki Kontakt


11.01.2019 r.
Frankatury mechaniczne, koperty i znaki polecenia używane przez Biuro do Spraw Przejazdów Bezbiletowych Polskich Kolei Państwowych, które w latach 1963-2012 istniało w Gnieźnie.Więcej informacji o wydawnictwach Biura do Spraw Przejazdów Bezbiletowych w Gnieźnie w artykułach, które ukazały się w "Świecie Erek" Informatorze Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań "Znaki Polecenia":
Bartkowiak Henryk Formularze współpocztowe do listów poleconych Biura do Spraw Przejazdów Bezbiletowych, Świat Erek 6/1996, s. 556-557;
Lewiński Henryk Jeszcze o znakach polecenia na przesyłkach z Biura ds. przejazdów bezbiletowych, Świat Erek 9/1996, s. 617-618;
Głowacki Bolesław Koperty PKP z Gniezna, Świat Erek 2/1998, s. 33;
Rowiński Marian Jeszcze jeden formularz pobraniowy ze znakiem polecenia, Świat Erek 1/1999, s. 13;
Safuła Andrzej Jeszcze jeden formularz z Gniezna, Świat Erek 3/1999, s. 68;
Skrzypek Stefan Koperta z niebieską "erką", Świat Erek 7/1999, s. 161;
Bartkowiak Henryk Koperty "Biura ds. przejazdów bezbiletowych" w Gnieźnie, Świat Erek 1/2000, s. 10-13;
Lewiński Henryk Wydawnictwa Biura do Spraw Przejazdów Bezbiletowych w Gnieźnie ze znakami polecenia, Świat Erek 2/2000, s. 31-33;
Bartkowiak Henryk "Gniezno" raz jeszcze, Świat Erek 3/2000, s. 47-48.
Ww. artykuły są dostępne w Bibilotece prowadzonej przez i-KF Internetowe Koło Filatelistów.


Nowe spersonalizowane znaki opłaty pocztowej wydane przez Ojca Leszka Zabdyra z serii "Kolejowe pomniki i kapliczki św. Katarzyny Aleksandryjskiej".
Znaczki personalizowane z elektrycznym zespołem trakcyjnym Newag 14WE - "Pociąg papieski" wydane na Ukrainie i w USA.30.12.2018 r.
Z okazji 105. rocznicy otwarcia linii kolejowej Wrzeszcz - Stara Piła, która przypada w 2019 roku, ukazały się spersonalizowane znaki opłaty pocztowej.
Na znaczkach od lewej: spalinowy zespół trakcyjny Pesa 218Md - SA134-001, lokomotywa spalinowa ZNTK Nowy Sącz 101D - SU42-534 + wagony kolejowe VEB Waggonbau Görlitz Bipa i spalinowy zespół trakcyjny Pesa 218Mc - SA133-030 na moście nad Radunią w Niestępowie pomiędzy stacjami Stara Piła i Leźno.Na stronie Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań Filatelistycznych "Silesiana" można obejrzeć eksponat filatelistyczny "150-lecie Kolei Prawego Brzegu Odry" przygotowany przez Artura Marsy, który był prezentowany podczas 72. Spotkania Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "Kolejnictwo" w Oleśnicy.

22.12.2018 r.
W dniu 12 grudnia 2018 roku w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego odbyła się Konferencja pt. Budownictwo kolejowe wczoraj, dziś i jutro zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Konferencja była także podsumowaniem roku 2018 – Roku inż. Ernesta Malinowskiego z okazji jego 200. rocznicy urodzin. Wśród zaproszonych znamienitych gości znalazł się Zarząd Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "Kolejnictwo".
Program Konferencji składał się z dwóch sesji: I – wystąpienia: Pani Danuty Bartkowiak – autorki książki o Erneście Malinowskim, Pani Elżbiety Dzikowskiej – znanej podróżniczki, pisarki, dziennikarki oraz Pana dr. inż. Andrzeja Gołaszewskiego – Prezesa Honorowego Seniora SITK RP. Wystąpienia te podsumowały Rok Ernesta Malinowskiego. W trakcie tej sesji nastąpiła uroczysta prezentacja znaczka 200. rocznica urodzin Ernesta Malinowskiego. Prezentacji dokonała Pani Magdalena Grzenia – Kierownik Sekcji Poczty Polskiej S.A., omawiając nowatorską wizję projektanta znaczka Pana Karola Tabaki (wizerunek twarzy Ernesta Malinowskiego składa się z chmur natomiast tułów ze skał). Po prezentacji nastąpiło przekazanie arkusza znaczka oraz koperty FDC Ambasadorowi Republiki Peru w Polsce Jego Ekscelencji Alberto Salas Barahona. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się sesja II pt. "Kolej dziś i jutro", na której przedstawiono wizje i projekty funkcjonowania kolei w przyszłości. Prelegentami byli dyrektorzy i członkowie zarządów spółek kolejowych (PKP S.A., PKP-PLK, UTK) i firm współpracujących z koleją (BE Engineering S.K., AGIT sp z o.o.). [P.T.]Z okazji 60-lecia Koła PZF w Żninie ukazał się spersonalizowany znak opłaty pocztowej i kartka okolicznościowa.Znaczek Nie zapomnimy! Żołnierzy AK zamordowanych w katowniach PRL 70000 Wronki Rawicz Warszawa PRL wydany przez niezależne wydawnictwo Poczta Solidarności Walczącej w grudniu 1985 r.


Z archiwum...
Kartka pocztowa [Mi Österreich P28a] wysłana 17 marca 1883 r. z poczty dworcowej w Trzebini (Trzebinia Bahnhof Trzebinia Dworzec) do Oderberg.